Skip to content

Roeping

Volstrekt niets stellen zij boven Christus, die ons allen tezamen tot het eeuwig leven moge geleiden.” – Regel van Benedictus, hoofdstuk 72

Roeping, wat is dat?

Er zijn zoveel roepingen als er mensen zijn. Dit is ook te zien in onderstaand filmpje waarin je kennismaakt met een aantal zusters.         

 

“Wie is de mens die naar het leven verlangt en goede dagen wenst te zien?”

Dat is de vraag uit psalm 34 waarmee Benedictus broeders en zusters uitnodigt die geïnteresseerd zijn in het monastieke leven. Als je zoekende bent naar wat God met jouw leven wil en overweegt of het leven als moniale iets voor je is, ben je van harte welkom om nader kennis te maken.

Het monastieke leven

De pijlers van ons leven zijn het gebed, de handenarbeid en de lezing. We volgen een dagorde waarin elk van deze pijlers aan bod komt. Ons leven is gericht op het zoeken naar God, in en door het leven in gemeenschap. 

Gebed
Gebed
Ons gebed
Handenarbeid
Handenarbeid
Ons werk
Lezing
Lezing
Onze lectio

“God, mijn God, naar U blijf ik zoeken” – Psalm 63:2

Wat is de eerste stap?

Een eerste stap is gewoonlijk een verblijf op het gastenhuis om te voelen of deze plek je aantrekt. Daarbij kun je, als je dat wilt, een gesprek vragen met de novicenmeesteres. Mocht je eerst contact willen via e-mail, of heb je vragen, stuur dan een mailtje naar contact@priorijklaarland.be.

Hoe gaat het verder?

Als je je na je verblijf in het gastenhuis aangetrokken voelt tot ons leven en nader kennis zou willen maken, kun je gedurende enige tijd meeleven met de gemeenschap. Dan bid en werk je mee binnen het kloosterslot.

Als je na deze oriënterende periode graag verder zou willen gaan met onze gemeenschap, kun je vragen om te mogen intreden. Samen kijken we of dit voor jou en voor ons een goede stap is.

Er is vanaf de intrede een ruime tijd (verschillende jaren) voorzien voor de onderscheiding of God jou roept tot het monastieke leven in onze gemeenschap. Het begint met een eerste contact. We beantwoorden graag je vragen en kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.