Skip to content
sept 23-4

Priorij Klaarland is een gemeenschap van 15 zusters Trappistinnen. Ons klooster ligt in het oosten van België, dicht bij de Nederlandse grens, in een weids, stil land van velden, weiden en bossen.

Het leven in Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Klaarland wordt gekenmerkt door de drie krachtlijnen van het Trappistenleven: gebed, lezing en handenarbeid.

 

Gebedstijden

U bent van harte welkom om met ons mee te bidden.
incidentele wijzigingen in de gebedstijden

5.00 Vigiliën
7.45 Lauden (dinsdag en donderdag met Eucharistie)
9.00 Terts
11.15 Hoogmis (zondag)
12.00 Sext
14.00 Noon (niet op donderdag en zondag)
17.00 Vespers (zondag)
18.00 Vespers (weekdagen)
20.00 Completen
Home